Balakən bazarı zibil içindədir

Balakən bazarı zibil icərsindədir. Çirkablı vəziyyətdə olan bazarın sahibi müsahibə verməkdən qaçınsada, bazar sakinləri narazılıqıarını bildirdilər.